همراه و همکار گرامی!
پیش از ثبت نام در بخش‌های مختلف جشنواره حتما باید هویت شما به صورت شخص حقیقی یا حقوقی برای دبیرخانه هفتمین جشنواره ملی اسباب‌بازی احراز شود.

تذکر مهم! ثبت نام در بخش رقابتی هفتمین جشنواره ملی اسباب بازی صرفا از طریق ثبت هویت به صورت شخص حقوقی میسر است. چرا که رقابت در این بخش فقط برای محصولات تولیدشده ای که هویت تولیدکننده آنها برای دبیرخانه هفتمین جشنواره ملی اسباب‌بازی محرز شده باشد ممکن است.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت