لیست اخبار صفحه :1
فراخوان رویداد بزرگ بازی‌های رومیزی اعلام شد
صد میز، صد بازی؛

فراخوان رویداد بزرگ بازی‌های رومیزی اعلام شد

دبیرخانه رویداد بزرگ بازی‌های رومیزی، صدمیز-صدبازی از تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، طراحان و دیگر دغدغه‌مندان این حوزه اقتصادی و فرهنگی دعوت می‌کند تا در برگزاری این رویداد بزرگ مشارکت کنند.

    شخصی سازی

    انتخاب حالت کور رنگی

    انتخاب رنگ

    اندازه فونت